www.cerstvarepublika.cz

Poznejte nás více

Hodnoty,
které vyznáváme

Pěstujeme úctu ke krajině

Pečujeme o naši zemi

Sklízíme hodnotu v čase

Neorejme s cenami

Chraňme naše plody

Sázejme na selský rozum

O co se staráme

Pole

Rostlinná výroba

Tady začíná náš příběh

Nejenom pole, ale i louky, pastviny a třeba i lesy. Na půdě si zakládáme, protože je našim základním prvkem veškerých činností, které děláme. Obhospodařujeme zhruba 25000ha plochy a přistupujeme k ní tak, aby byla zachována i pro budoucí generace. Jsme zodpovědní a snažíme se, co nejefektivněji využívat její potenciál, ale naopak i vracet život zpět do ní a to zejména díky statkovým hnojivům.

Zvířata

Živočišná výroba

Důležitá součást našeho zemědělského cyklu

Zvířata - krávy, prasata, slepice a dokonce i divoká zvěř nebo ryby. To jsou naši svěřenci. A my lpíme na tom, aby se měli dobře, proto dbáme na wallfare zvířat. Drbátka, mlžítka, dobré odpočívací plochy ale i naprosté modernizace a výstavba nových stájí. A proč? Chov hospodářských zvířat vnímáme jako alfu a omegu zemědělství. Nejenže produkujeme české potraviny (jako je maso, uzeniny, vejce, mléko), ale i statková hnojiva díky kterým minimalizujeme používání hnojiv tzv. chemických.

Potraviny

Kvalitně a česky jíst

U vás končí náš příběh

Po tom co vypěstujeme plodiny, odchováme dobytek, vyrobíme potraviny. Kolik takových potravin vyrobíme? 24000 tun potravin, 30 milionů kusů vajec a 550 tisíc litrů vína a ovocných moštů. Veškeré potraviny mají český původ a podléhají mnoha certifikacím a standardům kvality, na které dohlíží nejrůznější instituce. I zde v potravinářském průmyslu se snažíme chovat zodpovědně a to např tím, že odpad z výroby zpracováváme v bioplynových stanicích, které vyrobí ročně tolik elektřiny, kolik naše skupina společností ročně spotřebuje. 

Technika

Aby práce nebolela

Nejenom traktory, ale i roboti nebo baličky

Pod slovem technika se skrývají veškeří techničtí pomocníci. Jsou to nejrůznější stroje na pole, některé ovládáné přes satelit přesně dle norem precizního zemědělství. Jsou to ale i roboti, kteří pomáhají ve stájích s krmením nebo dojením. Do této skupiny patří i veškeré stroje na zpracování potravin, či balení hotových výrobků. A proč? Snažíme se vytvořit pracovní prostředí pro zaměstnance takové, aby se práce dělala efektivně a nemusela se vynakládat příliž velká fyzická zátěž, když to není třeba. Proto ročně investujeme do nejrůznějších modernizací a inovací.

Jak to u nás vypadá